• Khách hàng: Cô Sự
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ