• Khách hàng: Cô Hồng
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ