• Khách hàng: Chị Trang
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ