• Khách hàng: Anh Thuận
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ
  • Chi phí: 310 triệu đồng