• Khách hàng: Anh Thắng
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ